Τετάρτη, 16 Μαΐου 2007

Θεία Λειτουργία καί Ἱερό Μνημόσυνο γιά τόν ἀοίδιμο Πατέρα Γερβάσιο Παρασκευόπουλο Ἱεροκήρυκα Πατρών στήν Γενέτειρά του Νυμφασία ΓορτυνίαςΤήν Κυριακή 29/4/2007 στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδας Νυμφασίας Γορτυνίας, τελέστηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί Ἱερό Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Γέροντος Γερβασίου Παρασκευοπούλου ὁ ὁποῖος γόνος τῆς Νυμφασίας, ἔλαμψε ὡς ἀστήρ τῆς Ἐκκλησίας φαεινός, ἐξαστράπτων φωτισμόν τή Ἐκκλησία καί δογμάτων καί πράξειν, ὡς λέγει χαρακτηριστικά γιά τούς ἹερεῖςἍγιος ἸσίδωροςΠηλουσιώτης. Ἔδρασε κυρίως στήν Πάτρα, ὅπου διεκρίθη γιά τήν Ἁγία ζωή καί Πολιτεία του, ἀναδειχθῆς ἀκραιφνής διδάσκαλος τῶν Ἱερῶν Ἀληθειῶν καί πολλούς ὁδηγήσας εἷς τήν κατά θεόν ζωήν διά τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ Πάτρα τόν ἐτίμησε ὡς ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ, τή ἀληθεία, καί ὁ τόπος ὅπου ἐτάφη τό ἱερόν του Σκήνωμα κατέστη προσκύνημα, ὅπου εὐσεβής καί φιλόθεος Λαός τοῦ Θεοῦ ἐναποθέτει τά μύχια της ψυχῆς του καί λαμβάνει τήν εὐχήν τοῦ Γέροντος. Τῆς Θείας Λειτουργίας στήν Ἁγία Τριάδα Νυμφαίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος μίλησε μέ λόγια θερμά καί βαθύτατα συγκινημένος γιά τόν Πατέρα Γερβάσιο. Ὁ Ἱεράρχης ἀνέφερε ὅτι εἶχε πληροφορηθεῖ ἀπό πολύ νέος τά περί τοῦ π. Γερβασίου ἀπό τόν Γέροντά του μακαριστόν Μητροπολίτην Μαντινείας καί Κυνουρίας Θεόκλητον (Φιλιππαῖον) στόν ὁποῖον ὁ π. Γερβάσιος εἶχε δώσει συμμαρτυρίαν στόν ὁποῖον ὁ π. Γερβάσιος εἶχε δώσει συμμαρτυρίαν γιά νά γίνη κληρικός. Μάλιστα εἶπε, στό Γραφεῖο τοῦ Μητροπολίτου Μαντινείας Θεοκλήτου ὑπῆρχε μονίμως ἡ φωτογραφία τοῦ π. Γερβασίου καίεἰκόνα τοῦ ἀχειροποίητου Σταυροῦὁποῖος θαυματουργικά εὑρέθη σχηματισμένος στόν κορμό δένδρου τό ὁποῖον εἶχε φυτεύσει ὁ π. Γερβάσιος στήν Πάτρα. Ἐν συνέχειᾳ ἀνεφέρθη στήν ἐν γένει Ἅγια ζωή τοῦ π. Γερβασίου, στούς ἀγῶνες του γιά τήν ἵδρυση τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, στήν κοινωνική καί πνευματική του δραστηριότητα στήν Πάτρα, στή συγγραφή βιβλίων καί τήν κατά θεόν τελευτήν του.Τέλος ἀνεφέρθη στήν Νυμφασία, ἰδιαιτέρα Πατρίδα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρός, τήν ὁποία ἐμακάρισε διότι ἐγέννησε καί ἀνέθρεψε τοιοῦτον βλάστημα πνευματικόν.

Στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδας ἐκκλησιάστηκαν πλῆθος πιστῶν, ἀπό τήν Νυμφασία, τή Βυτίνα, τήν Τρίπολη καί περί τούς διακόσιους Πατρίνους οἱ ὁποῖοι μέ Ι.Χ. αὐτοκίνητα καί λεωφορεῖα ἔφθασαν στήν Νυμφασία γιά νά τιμήσουν τόν π. Γερβάσιο.

Παρόντες στήν Θεία Λειτουργία ἦταν ὁ Βουλευτής Ἀρκαδίας καί πρ. Ὑφυπουργός Πολιτισμοῦ κ. Πέτρος Τατούλης, ὁ Νομάρχης Ἀρκαδίας κ. Δημήτριος Κωνσταντόπουλος, ὁ Δήμαρχος τοῦ Δήμου Βυτίνας μέ τό Δημοτικό Συμβούλιο καί ἄλλοι Ἐκπρόσωποι Ἀρχῶν καί φορέων τοῦ Νομοῦ Ἀρκαδίας.

Μέ τό Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο, συλλειτούργησαν Ἱερεῖς καί Διάκονοι ἐκ Πατρών καί ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως.

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τόν Σεβασμιώτατο προσεφώνησε καί εὐχαρίστησευἱός τοῦ ἀοιδίμου Ἐφημερίου Νυμφασίας π. Τριανταφύλλου, ὡς καί ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Νυμφασίωνὁποῖος ἐν συγκινήσει βαθεία προσέφερε στόν Μητροπολίτη Πατρών ἐκ μέρους ὅλων τῶν Νυμφασίων Ἀρχιερατικόν Ἐγκόλπιον εἰς ἔνδειξιν εὐγνωμοσύνης καί τιμῆς γιά τήν ὀργάνωση τῆς λαμπρᾶς ἐκδηλώσεως πρός τιμήν τοῦ π. Γερβασίου καί εἰς ἀνάμνησιν τά παρουσίας τοῦ Σεβασμιωτάτου στήν Νυμφασία ὅπου ἐτέλεσε γιά πρώτη φορᾶ ὡς Ἀρχιερεύς τήν Θεία Λειτουργία.

Σημειωτέον ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος ὡς Ἀρκᾶς τυγχάνει εὐρύτατα γνωστός εἰς ὅλην τήν Ἀρκαδίαν καί γνωρίζει προσωπικά ὅλους σχεδόν μέ τά μικρά τους ὀνόματα. Γιά τοῦτο καί μετά τήν Θεία Λειτουργία ἐπεκράτησε κλίμα βαθειᾶς συγκινήσεως καί ἐκδηλώσεως αἰσθημάτων ἀγάπης καί σεβασμοῦ τῶν Ἀρκάδων πρός τόν Ἀρχιερέα τῶν Πατρών.Στή συνέχεια ὅλοι μετέβησαν στόν τόπο ὅπου εὐρίσκετο τό φτωχικό σπίτι ὅπου ἐγεννήθη καί ἔζησε τά πρῶτα χρόνια της ζωῆς τοῦ ὁ π. Γερβάσιος. Δυστυχῶς τώρα ὑπάρχουν μόνο πέτρες, ἀφοῦ τό σπίτι αὐτό δέν ἦταν παρά ἕνα ποιμενικό καλύβι ἀφοῦοἰκογένεια τοῦ γέροντος ἦτο πολύ πτωχή. Ὅμως ἕνα προκυνητάρι μαρτυρεῖ ὅτι ἐκεῖ ἐγεννήθη ὁ π. Γερβάσιος. Πάντα σ’αὐτό τό προκυνητάρι καίει τό καντῆλο μπροστά στήν εἰκόνα τοῦ Κυρίου, ἀναμμένο ἀπό ἁπλά καί εὐσεβῆ χέρια συγχωριανῶν τοῦ Μακαριστοῦ Πατρός, οἱ ὁποῖοι καυχώνταί ἐν Κυρίῳ γιά τήν καταγωγήν τοῦ π. Γερβασίου.

Στόν τόπο αὐτό ἐτελέσθη ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών τρισάγιον, στό τέλος τοῦ ὁποίουΣέβ. ἀνέφερε ὅτι ἐπιθυμία του καί ἐπιθυμία ὅλων στόν τόπο πού γεννήθηκε ὁ λαμπρός Ἱερεύς τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, νά ἀνεγερθῆ Ἱερός Ναός.

ὡραία ἐκδήλωσις ἔκλεισε μέ προσκύνημα στήν πλησίον τῆς Νυμφασίας εὐρισκομένην Ἱεράν Μονήν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κερνίτσης, ἀπ’΄ὅπου ξεκίνησε τήν Ἱεράν Πορεία τοῦ ὁ π. Γερβάσιος.

Πηγή:www.i-m-patron.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...