Τρίτη, 29 Ιουλίου 2008

" Ανέκδοτες Ποιμαντικές Επιστολές του π.Γερβασίου (Α) "


Αθήναι 31-08-1939


Τέκνα μου εν Κυρίω αγαπητά και επιπόθητα, χαίρετε εν Κυρίω και υγιαίνετε.

Παρακαλώ υμάς δια την αγάπην " παρακαλείτε αλλήλους " και οικοδομείτε ο είς τον ένα, καθώς το ποιείτε ως το πιστεύω.

Μη αμνημονείτε των Αποστολικών τούτων ρημάτων, ίνα ούτω πολυπλασιάζοντες τους καρπούς της πίστεως , περισσεύητε εν έργοις αγαθοίς.

Περιπατήτε ευσχημόνως προς τους έξω, πρός τιμήν του Κατηχητικού μας Σχολείου και δόξαν του Κυρίου μας.

Έρρωσθε
Αρχιμ.Γερβάσιος Παρασκευόπουλος

Πηγή:Κυρίλλου {Κωστοπούλου} Αρχιμ. Ποιμένας Άγιος Και Κήρυκας της Αληθείας, Πάτρα 1999 σ.158.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...