Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2008

" Ανέκδοτες Ποιμαντικές Επιστολές του π.Γερβασίου (Β) "


Αθήνα 30 Ιουλίου 1939

Αγαπητά μου παιδιά, χαίρετε εν Κυρίω,

Αυτήν την στιγμήν, ώρα 4:30μμ που σεις τα ολίγα ευρίσκεσθε συγκεντρωμένα εν τη αγία μας Επισυναγωγή εν τω μέσω έχοντα την καλήν μας Μητέρα και αδελφήν, τον στύλον τούτον του σχολείου μας-λαμβάνω και εγώ την γραφίδα και σας γράφω, αφού το πνεύμα πρότερον σας επισκέφθη, σας είδε, σας εθώπευσε, ηνώθη μαζί σας.

Τί άλλο να σας γράψω; Ιδού το νέον: το πνεύμα μου γίνεται κάθε στιγμήν δραπέτης. Τρέχει πρός τα αγαπητά μου πνευματικά παιδιά και δεν βλέπει την ώραν που θα μεταφέρη και το δυσκίνητον και αιχμάλωτον σώμα. Αλλά πέποιθεν επί τον Κύριον ότι την δωδεκάτην επιόντος μηνός, θα το μετακομίση και αυτό.

Σας φιλώ όλα με φίλημα άγιον.
Αρχιμ.Γερβάσιος Παρασκευόπουλος


Πηγή:Κυρίλλου {Κωστοπούλου} Αρχιμ. Ποιμένας Άγιος Και Κήρυκας της Αληθείας, Πάτρα 1999 σ.153.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...