Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2008

" Ανέκδοτες Ποιμαντικές Επιστολές του π.Γερβασίου (Γ) "

Aθήναι 7-9-1939

Καλά μου παιδιά,

Ισχύσατε και μη φοβήσθε. Μεθ' ημών ο Θεός.

Eν ταίς ημέραις ταύταις της ανησυχίας και αγωνίας μνημονεύετε πάντοτε ότι δια πολλών θλίψεων δεί ημάς εισελθείν εις την βασιλείαν του Θεού. Ότι οι Πατέρες ημών προεπάτησαν ημών είς την οδόν ταύτην.

Διό τη προσευχή προσκαρτερούντες, γρηγορούντες εν αυτή, εν ευχαριστία μή παύσητε ποτέ, προσευχόμενοι άμα και περί ημών, ίνα ο Θεός ημών ανοίξη μοι οδόν επανόδου μου.

Επί τούτοις παρακαλώ εν σοφία περιπατείτε πρός τους έξω, ο λόγος υμών πάντοτε εν χάριτι, άλατι ηρτυμένος, ίνα στήτε εν τοις θελήμασι του Κυρίου.

Η αγάπη μου μετά πάντων υμών εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών.

π.Γερβάσιος (ιδιόχειρο σημείωμα)
Αρχιμ.Γερβάσιος

Πηγή:Κυρίλλου {Κωστοπούλου} Αρχιμ. Ποιμένας Άγιος Και Κήρυκας της Αληθείας,
1999 Πάτρα σ.160-161.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...