Σάββατο, 9 Αυγούστου 2008

" Χειρόγραφο του. π.Γερβασίου "

Παρακάτω σας παραθέτουμε την ειδική ευχή που είχε συγγράψει ο τρισμακάριος π. Γερβάσιος, "επί τη φυτεία στην Κατασκήνωση πεύκης", εις τον κορμόν της οποίας ανευρέθη θαυματουργικώς απετυπωμένος ο Τίμιος Σταυρός, υπό μαθητών του κατηχητικού σχολείου του Προφήτου Ηλιού την 17ην Φεβρουαρίου 1929, και απεκόπη δια να χρησιμοποιηθή ως καυσόξυλα εις την κατασκήνωσιν Συχαινών.

Χειρόγραφο του π.Γερβασίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...