Τρίτη, 3 Μαρτίου 2009

" Μεγάλη Τεσαρρακοστή 2009 "


"Τό στάδιο τῶν ἀρετῶν εἶναι πλέον ἀνοικτό. Τά ἀθλήματα περιμένουν τούς ἀθλητάς καί ὁ ἀθλοθέτης Κύριος ἀναμένει τήν ἔκβαση αὐτοῦ τοῦ ἀγῶνα, ὥστε νά ἀποδώσῃ στόν καθένα τόν τῆς νίκης στέφανο. Ὁ ἀγώνας εἶναι καλός καί τίμιος καί ἀξίζει νά τόν ἀναλάβωμε, «ἵνα μή μείνωμεν ἔξω τοῦ νυμφῶνος Χριστοῦ», ἀλλά νά εὑρεθῶμεν ἐκεῖ ὅπου, «οἱ καλῶς ἀθλήσαντες καί στεφανωθέντες», ἀπολαμβάνουν τῆς οὐρανίου χαρᾶς καί μακαριότητος".
(Απόσμασμα από την εγκύκλιο επί τη ενάρξη της Μεγάλης Τεσαρρακοστής(2009) του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ.Χρυσοστόμου)

Η Αναπλαστική Σχολή Πατρών σας εύχεται Καλή και Ευλογημένη Αγία Μεγάλη Τεσαρρακοστή!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...