Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009

" Ο Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης για τον π. Γερβάσιο... "


Απόσπασμα από την επικήδειο ομιλία του Αρχιμ. Αυγουστίνου Καντιώτη (νυν Μητροπολίτου πρ. Φλωρίνης) κατά την εξόδιο ακολουθία του π. Γερβασίου Παρασκευοπούλου.

"... Είναι φαινόμενο πραγματικώς ο π. Γερβάσιος. Δυνάμεθα περί του π. Γερβασίου να είπωμεν εκείνο το οποίο είπε ο Ιερός Χρυσόστομος ότι " ποικίλον είναι δεί τον ιερέα του Θεού ". Ενώ ήτο ο αμετάβλητος, ενω ήτο ο ασυμβίβαστος, ενώ ήτο ο αυτός πάντοτε, εν τούτοις όμως ως προς τα μέσα και τας μεθόδους διδασκαλίας και κατηχήσεως εποίκιλλε πάντοτε. Άλλοτε μεν ως επιεικής φιλόστοργος πατήρ, άλλοτε ως αυστηρός ελεγκτής, άλλοτε ως αύρα λεπτή και άλλοτε ως ανεμοστρόβιλος πραγματικός ".

"... Ναί δύναμαι να είπω ότι θα περάσουν 100, 200, 300 χρόνια δια να ίδη η Πάτρα έναν Γερβάσιο. Δεν γεννώνται Γερβάσιοι. Δεν είναι η Εκκλησία φάμπρικα για να γεννά Γερβασίους. Αιωνία η μνήμη του πατρός ημών Γερβασίου, ο οποίος υπήρξε κρίνον εν μέσω ακανθών, ο οποίος υπήρξε η δόξα της Εκκλησίας, η ρομφαία του Πνεύματος, ο ήλιος των Πατρών ".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...