Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2009

" Η Κυρά μας η Παναγιά... "


Η ευγενέστερη,καθαρώτερη και αγιώτερη ύπαρξις που γεννήθηκε ή θα γεννηθή στους αιώνες. Η Παρθένος Μητέρα του Θεού ! Η καταφυγή των ανθρώπων. Η χαρά των αγγέλων. Η τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξοτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ! Ω Δέσποινα μου Παναγία,γλυκιά Μητέρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...