Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2010

" Αγ.Μάξιμος Ομολογητής... "


Άγιος Μάξιμος περιήλθε γη και θάλασσα από την ΚΠολη μέχρι την Ρώμη για να προασπιστεί την Αλήθεια, συνελήφθη, υπέστη φρικτά βασανιστήρια και πέθανε στην εξορία. Δεν έζησε για να παραστεί στην Στ΄ Οικουμενική Σύνοδο, όμως δια των μαρτυρικών αγώνων του υπέρ της Ορθοδοξίας και δια της θεοπνεύστου θεολογίας του απετέλεσε τον εμπνευστή και το θεμέλιο αυτής της Συνόδου.


Όπως διαβάζουμε στο συναξάριο της εορτής της Στ΄ Οικουμενικής Συνόδου η Αγία Σύνοδος καταδίκασε ως αιρετικούς επτά (7) Πατριάρχες και άλλους Επισκόπους καθώς και αρκετούς κληρικούς.


Αναθεματίστηκαν, καθαιρέθηκαν και εκδιώχθηκαν από την Εκκλησία του Χριστού ως αιρετικοί :

· 4 Οικουμενικοί Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως Σέργιος (610-638), Πύρρος (638-641, 654), Παύλος Β΄ (641-653) και Πέτρος (654-666),

· ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Κύρος (630-642),

· ο Πατριάρχης Αντιοχείας Μακάριος (650-685),

· ο Πάπας Ρώμης Ονώριος (625-638) και

· οι επίσκοποι Στέφανος, Πολυχρόνιος και Κωνσταντίνος.


Και η Σύνοδος δικαίωσε μετά θάνατον τον απλό μοναχό Μάξιμο τον Ομολογητή, τον οποίο είχαν καταδικάσει οι ανωτέρω αιρετικοί μεγαλοσχήμονες Επίσκοποι και Πατριάρχες.

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΦΩΤΙΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝΕΙ

(π. Α.Γ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...