Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010

"... Xριστιανισμός και Ελληνικό Έθνος... "


Η περιορισμένη ανάπτυξη που έγινε στη παρούσα έρευνα καταδεικνύει τα βασικά θεμελιώδη στοιχεία της προσφοράς του Χριστιανισμού. Οι μεγάλες τομές που έκανε, είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πολιτισμού με βαθιά εσωτερικότητα και την πνευματική και κοινωνική ανύψωση της ανθρωπότητας στα σημερινά επίπεδα.
Ο Χριστιανισμός εξακολουθεί ως αόρατη και πανταχού παρούσα δύναμη να επιδρά στα ήθη και τους τρόπους ζωής των λαών της Δύσεως και εκεί ακόμη όπου απουσιάζει κάθε ιδέα περί Ευαγγελίου, Ομολογίας και Εκκλησίας. Η προσφορά του Χριστιανισμού δεν αναφέρεται μόνο στο παρελθόν, ούτε αποτελεί θεμέλιο ζωής μόνο μέχρι σήμερα. Ο Χριστιανισμός είναι η ελπίδα για το μέλλον. Είναι εκείνος που μπορεί να στηρίζει τον κόσμο μέχρι το τέλος της υπάρξεώς του. Αυτό, διότι στο πρόβλημα της ενότητας των λαών, ιδιαίτερα η Ορθοδοξία προσφέρει την άριστη επίλυση, επειδή δεν προβάλλει τον ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ και έχει βάση την ΑΛΗΘΕΙΑ και την ΑΓΑΠΗ.


Τέλος, το Ελληνικό Έθνος που πολλά οφείλει για την μέχρι σήμερα ύπαρξη και τη δόξα του στη Χριστιανική πίστη, εάν θέλει να έχει μέλλον, πρέπει να επανέλθει στις ρίζες του και να παραμείνει στη γεμάτη αγάπη θρησκεία του που επεκτάθηκα όχι γιατί καταπιέζει, αλλά το αντίθετο, διότι στην ανθρώπινη σχετική ελευθερία και αγάπη, αντέτεινε τη Θεία αγάπη και απόλυτη ελευθερία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...