Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010

" Είπαν για τον π. Γερβάσιο... "


" Ο αείμνηστος αρχιμανδρίτης Γερβάσιος, ο άγιος εκείνος άνδρας, ο πατέρας των Πατρέων, ενέπνεε την πόλιν των Πατρών, συνεχίζει δε να την εμπνέη και θα την εμπνέη... "

(Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος, πρ. Πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας)

" Αναγνωρίζω ότι ο Γερβάσιος είναι έντιμος, αγνός, ωφέλιμος δια την Εκκλησίαν. Ο Γερβάσιος σας επαναλαμβάνω ότι είναι ηθικός... "

(Γεώργιος Παπανδρέου, πρ.Πρωθυπουργός)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...