Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2010

Πατρική παρέμβαση με πνευματική ευθύνη


Πατρών Χρυσόστομος ''Δεν πρόκειται να χειροτονήσω κανέναν χωρίς να τον γνωρίζω''

 "Κεραυνούς εναντίον όσων και κατά την ομολογία του αυτοί είναι πολλοί, επιθυμούν να γίνουν ιερείς με μοναδικό, κυρίαρχο σκοπό και στόχο, να λύσουν το βιοποριστικό τους πρόβλημα αποκτώντας ένα καλό μισθό, απέστειλε σήμερα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος.

Ερωτηθείς ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος σήμερα από το «Best» Πατρών, με αφορμή την οικονομική κρίση και την ανεργία, η οποία έχει αναγκάσει αρκετούς συμπολίτες να σκέπτονται την πιθανότητα να φορέσουν το ράσο, με μόνο σκοπό να αποκτήσουν ένα  σίγουρο μισθό τόνισε: «Τα παιδιά που χειροτονώ εγώ να είστε σίγουροι, ότι και καθόλου μισθό να μην πάρουν θα εγίνονταν και πάλι ιερείς. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με την ιερατική κλίση και να ξέρετε προσωπικά αλλά και ο κάθε Αρχιερέας, ότι αν αντιληφθούμε κάτι τέτοιο ποτέ δεν θα βάλουμε τα χέρια μας, πάνω στο κεφάλι ενός τέτοιου ανθρώπου και να τον εισαγάγουμε στην Εκκλησία γιατί θα κάνει κακό».

Επίσης, ο κ. Χρυσόστομος τόνισε, ότι «αυτός που επιζητεί να γίνει κληρικός για να λύσει το βιοποριστικό του πρόβλημα, αυτός δεν κάνει καλά. Γιατί μπορεί να κάνει κάποια άλλη εργασία και να πάρει περισσότερα χρήματα.»

«Δεν πρόκειται να χειροτονήσω κανέναν άνθρωπο χωρίς να τον γνωρίζω, θα τον δω, θα τον μάθω, θα κουβεντιάσουμε, θα γνωρίσω την οικογένεια του, θα μιλήσω με τον εξομολόγο του ο οποίος δίδει και την συμαρτυρία και μετά θα προχωρήσω. Εξάλλου νομίζω, ότι αν κάποιος διαθέτει στοιχειώδη λογική μπορεί να καταλάβει τις προθέσεις ενός ανθρώπου γιατί έρχεται και σε πλησιάζει, γιατί θέλει να γίνει κληρικός, η γιατί να γίνει εργάτης σε μια επιχείρηση αν θέλετε», πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσόστομος.

Τέλος, ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος τόνισε,  πως «κανείς Μητροπολίτης, σας διαβεβαιώνω δεν τελεί μια χειροτονία που θα είναι εις βάρος της Εκκλησίας. Θα επαναλάβω ότι κανείς δεν μπορεί να έρχεται στην Εκκλησία, για να λύσει το βιοποριστικό του πρόβλημα και να γίνει ιερέας.»"

Η σπουδαιότητα της Ιερωσύνης καταδεινύεται και από τον ιερό Χρυσόστομο ο οποίος στην 86η ομιλία του από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον αναφέρει τα εξής:

"Οφείλομεν να περιβάλλωμεν με πολλήν τιμήν τους λειτουργούς της χάριτος του αγίου Πνεύματος. Διότι μέγα είναι το αξίωμα των Ιερέων. Το φανερώνει και μόνος ο λόγος του Χριστού, αν τίνων αφήτε τας αμαρτίας, αφίενται αυτοίς (Ιωάν. Κ' 23). Δια αυτό και ο Παύλος λέγει: πείθεσθε τοις ηγουμένοις υμών και υπείκετε (Εβρ. ΙΕ' 17). Εννοεί με αυτό ότι η τιμή μας προς τους ιερείς πρέπει να είναι πλήρης, ότι οφείλομεν προς αυτούς όχι σεβασμόν μόνον, αλλά και πειθαρχίαν και ύπακοήν.

Διότι συ μεν έχεις να μεριμνήσης μόνον δια την ιδικήν σου ψυχικήν σωτηρίαν. Διέθεσες καλώς τα κατ' αυτήν; Σου είναι αρκετόν. Δια τον ιερέα όμως το πράγμα είναι πολύ διαφορετικόν. Δεν φθάνει να φροντίση δια τον εαυτόν του; οφείλει να μεριμνήση επιμελώς και δια την ψυχήν την ιδικήν σου. Και αν δεν ήθελε να το κάμη, πηγαίνει εις την κόλασιν μαζί με τους πονηρούς, όχι δια τα ιδικά του, τα προσωπικά του αμαρτήματα, αλλά δια τα αμαρτήματα του ποιμνίου του, καθ' ην περίπτωσιν δεν έκαμεν ό,τι εξ αυτού εξηρτάτο, δια να το κατάρτιση καλώς? ένας επί πλέον λόγος, όχι μόνον δια να σέβεσθε τον Ιερέα, αλλά και δια να τον περιβάλλετε με πολλήν αγάπην και με μεγάλην συμπάθειαν.

Αυτό ηθέλησε να διδάξη και ο Παύλος, όταν έλεγεν ότι οφείλετε να πείθεσθε και να υπακούετε εις τους εν τη Εκκλησία ηγουμένους, διότι αυτοί αγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών υμών και όχι αγρυπνούν απλώς, άλλ' ως λόγον αποδώσοντες (Εβρ. ΙΓ' 17). Ιδού, διατί πρέπει να φέρεσθε προς τους Ιερείς με πολύν σεβασμόν και πολλήν εύνοιαν."

Πηγή: romfea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...