Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

" Πατρών Χρυσόστομος: Ερωτώ: Είναι αντιπαραγωγικοί οι ιερείς; "

διαιτέρως, μέ τό κήρυγμά του Σεβασμιώτατος πήντησε στά λεχθέντα πό «πισήμων» χειλέων περί το τι δέν εναι παραγωγικοί ο ερες.

 
 
  • «ρωτ», επε Σεβασμιώτατος, «εναι ντιπαραγωγικοί ο ερες ο ποοι εναι στρατιτες το Χριστο καί τς κοινωνίας πί μερονυκτίου βάσεως, ργαζόμενοι χωρίς ράριοκαί τσι πρέπει – γιά νά εναι πάντοτε στή διάθεση το ποιμνίου τους; Ποιός λλος τομέας ργάζεται κατ’ ατόν τόν τρόπο;
  • Εναι ντιπαραγωγικοί ο ερες, παράγοντας να τεράστιο κοινωνικό, φιλανθρωπικό καί πνευματικό ργο, στίς πόλεις μας, μέ τά δρύματα πού συντηρε κκλησία γενικς, μέ τήν πηρεσία στίς Φυλακές καί τά Νοσοκομεα, μέ τίς τράπεζες γάπης καί τίς στέγες φιλανθρωπίας; Μέ τήν συμπαράσταση στούς νέους, τούς ξαρτημένους, τούς νέργους κλπ.;
  • Εναι ντιπαραγωγικοί ο ερες ο ποοι πηρετον στά χωριά μας, που καμμιά πηρεσία δέν χει μείνει πλέον καί ρημάζουν χωρίς,κανείς νά νδιαφέρεται γιά ατά;
  • Εναι ντιπαραγωγικοί ο ερες πού παρηγορον τούς λίγους πού πέμειναν στήν παιθρο καί ο ποοι πολλάκις γέροντες καί νήμποροι προσπαθον νά ζήσουν μέ συντάξεις πείνας πού τούς χορηγε πολιτεία;
  • Εναι ντιπαραγωγικοί ο ερες πο συντηρον τά μνημεα, κκλησίες, Μοναστήρια, νεκτιμήτους τοῦ θνους μας θησαυρούς, τά ποῖα εναι καταδικασμένα νά καταστραφον φο κανείς δέν νοιάζεται γι’ ατά;
  • Εναι ντιπαραγωγικοί ο ερες πηρετώντας τίς θρησκευτικές νάγκες ατο το Λαο καί προσφέροντας διδαχή, γάπη, στοργή χι μόνο στούς Χριστιανούς, λλά καί τούς ξένους δελφούς, φο πλέον ζομε σέ μιά πολυπολιτισμική κοινωνία;
  • Κάθε φορά κούομε τά περί τς μισθοδοσίας τν κληρικν. Πλεῖστα λέγονται ς μία φθηνή προπαγάνδα ναντίον τν πηρετν τς κοινωνίας, τν ρώων ερέων.

λήθεια μως εναι τι μισθός τν ερέων εναι  πό την περιουσία τς κκλησίας. πό τήν περιουσία τήν ποία τόσες φορές άφήρεσε τό Κράτος, γιά « κοινωνικούς σκοπούς» καί  νέλαβε τήν ποχρέωση τς μισθοδοσίας τν Κληρικν. Δυστυχς ατή λήθεια πολλάκις ποκρύπτεται συστηματικά διαστρεβλώνεται.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...