Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

" H Φωνή της Εκκλησίας... "

 
 
   Ἡ φωνή μας, δυνατή, προφητική, οἱ λόγοι μας ἔκφραση ἀγωνίας καί πλήμμυρα ἀγάπης γιά αὐτό τόν Λαό. Ἡ Ἐκκλησία ὑπάρχει γιά νά ζήσῃ ὁ Λαός καί ψυχικά καί σωματικά. Ὅ,τι ἔχομε ἀνήκει στόν Λαό. Γιά νά τόν στηρίξωμε πνευματικά καί νά τόν ψωμίσωμε σωματικά. Σ’ αὐτό τό πνεῦμα κινούμεθα ὅλοι οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅλος ὁ Ἱερός Κλῆρος. Ὁ ρόλος μας δέν εἶναι ἡ ἡττοπάθεια καί ὁ λόγος μας θά εἶναι πάντοτε ἀφυπνιστικός, οὐσιαστικός, φωτιστικός, παραμυθητικός, λόγος ἐλπίδος, ἀλλά καί ἐλεγκτικός σέ κάθε περίπτωση πού διαπράττονται ἀδικίες ἀπό ὁποιονδήποτε εἰς βάρος αὐτοῦ τοῦ Λαοῦ καί τῶν ἱερῶν καί ὁσίων τοῦ Γένους μας.
 
 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...