Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

" 25 Μαρτίου 1821... 25 Μαρτίου 2011 "

Ὅσοι θέλησαν νά ἀμφισβητήσουν τήν προσφορά τῆς Ἐκκλησίας στό Γένος, ὄχι μόνο, ἔπεσαν ἔξω ἀλλά καί γελοιοποιήθηκαν. Ἡ Τουρκοκρατία παρά τή μακρά της διάρκεια, στή συνείδηση τοῦ ὑποδούλου γένους ἦταν μία προσωρινότης. Ἡ Ἐκκλησία κατόρθωσε νά ἐπιβιώσῃ κάτω ἀπό ἀντίξοες διαλυτικές περιστάσεις τῆς ὑποστάσεώς της νά στηρίξῃ τόν ἀγῶνα καί νά σώσῃ τό Ἔθνος. 

Γι’ αὐτό καί ὅσοι ἐβίωσαν τήν Ὀρθοδοξία καί ἀγάπησαν τό γένος, ὅπως ὁ Φ. Κόντογλου, ἔγραψαν ὅτι ὅποιος πολεμάει τήν Ἐκκλησία ὑπονομεύει τά θεμέλια του Ἔθνους μας. Τό ἴδιο πράγμα ἔλεγε καί ὁ ἀείμνηστος Στῆβεν Ράνσιμαν «Κατά τήν Τουρκοκρατία ἡ Ἐκκλησία κατόρθωσε νά ἐπιβιώσει. Καί ὅσον αὐτή ἐπιβίωνε, τό Ἔθνος δέν μποροῦσε νά πεθάνῃ». 

(Πατρών Χρυσόστομος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...