Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

" Ελληνισμός και Ορθοδοξία... "


Ζοῦμε ὡς πολιτισμένος καί ἐλεύθερος Λαός, γιατί μᾶς τό χάρισε ἡ Ὀρθόδοξη πίστη μας. Ἀναπνέομε καί στεκόμαστε στά πόδια μας, γιατί ἔχομε τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, τήν προστασία τῆς Παναγίας μας καί τῶν Ἁγίων μας, τῶν ὁποίων οἱ περίπυστες εἰκόνες, τά Ἱερά Μαρτύρια (οἱ Ναοί των δηλ.) καί τά πανσεβάσμια Λείψανά των, χαριτώνουν τήν χώρα μας καί τά πρόσωπά μας. Ζοῦμε γιατί μᾶς ἐμπνέει ὁ Σταυρός, τό σύμβολο τῆς νίκης, τό ὅπλο ἐναντίον ὁρατῶν καί ἀοράτων ἐχθρῶν καί διότι πιστεύομε στήν Ἀνάσταση. Διατηρούμεθα ὡς ἔθνος, γιατί μᾶς ἑνώνῃ ἡ μία καί ἀμώμητος πίστις. 


Αὐτά ὅλα ἄν τά διατηρήσωμε, μᾶς ἐγγυῶνται καί τήν πορεία μας μέσα στό χρόνο καί τήν ἱστορία μετά ταῦτα. Τήν πορεία μας δηλ. στό μέλλον. 

(Πατρών Χρυσόστομος) 

(via)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...