Σάββατο, 13 Αυγούστου 2011

"Απλά και ωφέλιμα..."ΤΟ ΞΙΦΟΣ Η ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ;

Στα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού ζούσε κάποιος Ρωμαίος στρατιώ-
της ονομαζόμενος Μάριος.Για το θαυμαστό του θάρρος αξιώθηκε να τι-
μηθεί με το βραβείο της στρατιωτικής αξίας.Η μεγάλη αυτή τιμή του έδι-
νε το δικαίωμα να γίνει εκατόνταρχος στη λεγεώνα.Και έγινε.Απροσδό-
κητα όμως παρουσιάστηκε κάποιος στρατιώτης εχθρός του και τον κα-
τήγγειλε ότι είναι χριστιανός.
Ο Μάριος ανακρινόμενος ωμολόγησε απλά και απερίφραστα την αλήθεια
Ο δικαστής του έδωσε τρίωρη προθεσμία για να σκεφτεί.Ο Μάριος πα-
ρουσιάσθει τότε στον επίσκοπο της Εκκλησίας για να τον συμβουλευθεί.
Ο επίσκοπος τον οδήγησε στην εκκλησία.Τοποθέτησε το Ευαγγέλιο στο
ένα μέρος και το ξίφος στο άλλο και του είπε επιβλητικά:
Διάλεξε ένα από τα δύο.Το ξίφος σου ή το Ευαγγέλιο.Τον θάνατο ή την
ζωή.
Ο Μάριος αδίστακτα άπλωσε το χέρι του στο Ευαγγέλιο.Την άλλη μέρα
είχε γίνει ήδη ένας ηρωικός μάρτυρας του χριστού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...