Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011

"Απλά και ωφέλιμα..."
Κάποιος πλούσιος οικογενειάρχης επειδή ήταν πολύ γέρος αποφάσισε να
μοιράσει στους τρεις γιούς του την περιουσία του.Έτσι τους κάλεσε και έδωσε στον καθένα το μερίδιό του.Στο τέλος τους έδειξε ένα πολύτιμο διαμάντι και τους είπε ότι όποιος από τους τρείς κατορθώσει στους δύο
επόμενους μήνες να κάνει τη γενναιότερη και πιο ευγενική πράξη από
τους άλλους δύο,θα έπαιρνε το διαμάντι.
Έτσι οι τρεις γιοί έφυγαν για να πραγματοποιήσουν τον όρο του πατέρα
τους.Όταν γύρισαν άρχισαν να διηγούνται με την σειρά τους τις πράξεις
τους στον πατέρα τους.Ο πρωτότοκος είπε ότι συνάντησε ένα ξένο,ο ο-
ποίος του εμπιστεύθηκε όλη του την περιουσία επειδή έπρεπε να φύγει
για λίγο καιρό στην πατρίδα του.Όταν λοιπόν επέστρεψε του έδωσε πίσω όλη του την περιουσία όπως του είχε παραδοθεί.Η τιμιότητά μου πατέ-
ρα νομίζω πως αξίζει το διαμάντι είπε ο μεγάλος γιός.
Ο πατέρας όμως του είπε ότι αυτή ήταν πράξη δικαιοσύνης και όχι γεν-
ναίας κι ευγενικής καρδιάς.
Ο δεύτερος γιός του διηγήθηκε πως με κίνδυνο της ζωής του έσωσε από
πνιγμό ένα παιδάκι.Κι αυτή η πράξη ο πατέρας τη θεώρησε πράξη φιλαν-
θρωπίας και όχι γενναιότητας.
Ο τρίτος γιός είπε:Καθώς βάδιζα πάνω στο βουνό,είδα το μεγαλύτερο εχ-
θρό μου να κοιμάται στην άκρη ενός μεγάλου γκρεμού,ώστε με μία μι-
κρή μετακίνηση θα μπορούσα να τον ρίξω στο βάραθρο και να σκοτωθεί.
Αλλά,ξεχνώντας την έχθρα που του είχα τον ξύπνησα και τον βοήθησα να απομακρυνθεί από τον κίνδυνο που διέτρεχε.Μετά από αυτό γίναμε
φίλοι.
Ο πατέρας έδωσε το διαμάντι στον τρίτο γιό,λέγοντας ότι ο Ιησούς πέ-
θανε πάνω στο σταυρό για κάθε άνθρωπο και για τις αμαρτίες όλων μας,
που σαν αμαρτωλοί είμαστε εχθροί του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...