Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

"Η Φωτογραφία της... ημέρας"


Συ δε όταν προσεύχη, είσελθε εις το ταμιείον σου και κλείσας την θύραν σου πρόσευξαι τω πατρί σου τω εν τω κρυπτώ· και ο πατήρ σου ο βλέπων εν τω κρυπτώ αποδώσει σοι εν τω φανερώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...