Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

"Η Φωτογραφία της... ημέρας"


Έλεγε δε και παραβολήν αυτοίς προς το δειν πάντοτε προσεύχεσθαι αυτούς και μη εκκακείν
(Λουκ. 18: 1)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...