Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

Γέροντας Παΐσιος: Στα θέματα της πίστεως και της πατρίδος πρέπει να είμαστε αμετακίνητοι"Γέροντα, γιατί πολλοί νθρωποι, ν πίστευαν, χασαν τήν πίστη τους; ν δέν προσέχει κανείς στά θέματα τς πίστεως καί τς λατρείας, σιγά-σιγά ξεχνιέται καί μπορε νά γίνη ναίσθητος, νά φθάση σέ σημεο νά μήν πιστεύη τίποτε. Μερικοί, Γέροντα, λένε τι πίστη τους κλονίζεται, ταν βλέπουν νά ποφέρουν καλοί νθρωποι. κόμη κι αν κάψη ο Θεός όλους τους καλούς, δεν πρέπει να βάλη κανείς αριστερό λογισμό, αλλά να σκεφθή πως ο Θεός ό,τι κάνει, από αγάπη το κάνει. Ξέρει ο Θεός πώς εργάζεται. Για να επιτρέψη να συμβή κάποιο κακό, κάτι καλύτερο θα βγη.


Γέροντα, σήμερα κόμη καί τά πιστά παιδιά μφιταλαντεύονται, γιατί στά σχολεα πάρχουν καθηγητές πού διδάσκουν τήν θεΐα. Γιατί να αμφιταλαντεύωνται; γία Ακατερίνη δεκαεννιά χρονν ταν και διακόσιους φιλοσόφους τους αποστόμωσε με την κατά Θεόν γνώση και την σοφία της. Ακόμη και οι Προτεστάντες την έχουν προστάτιδα της επιστήμης. Στα θέματα της πίστεως και στα θέματα της πατρίδος δεν χωράνε υποχωρήσεις∙ πρέπει να είναι κανείς αμετακίνητος, σταθερός.


Γέροντα, παλιά προσευχόμουν με πίστη στον Θεό και ό,τι ζητούσα μου το έκανε. Τώρα δεν έχω αυτήν την πίστη. Πού οφείλεται αυτό; Στην κοσμική λογική που έχεις. Η κοσμική λογική κλονίζει την πίστη. «Εάν έχητε πίστιν και μη διακριθήτε, πάντα όσα εάν αιτήσητε εν τη προσευχή πιστεύοντες, λήψεσθε», είπε ο Κύριος. Όλη η βάση εκεί είναι. Στην πνευματική ζωή κινούμαστε στο θαύμα. Εάν συν δύο δεν κάνει πάντα τρία∙ κάνει και πέντε χιλιάδες και ένα εκατομμύριο!


Χρειάζεται καλή διάθεση και φιλότιμο. Γιατί, αν ο άνθρωπος δεν έχη καλή διάθεση, τίποτε δεν καταλαβαίνει. Να, και για την Σταύρωση του Χριστού, τόσες λεπτομέρειες είχαν πει οι Προφήτες- μέχρι και τί θα κάνουν τα ιμάτιά Του, τί θα κάνουν τα χρήματα της προδοσίας, ότι θα αγοράσουν μ’ αυτά τον αγρό του Κεραμέως, για να θάβουν τους ξένους-, αλλά, οι Εβραίοι πάλι δεν καταλάβαιναν. «Ο δε παράνομος Ιούδας ουκ ηβουλήθη συνιέναι»…"

 «ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ Ε΄ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΑΡΕΤΕΣ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...