Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2012

" Θεόδωρος Κολοκοτρώνης... "«Ὁ Θεὸς ἔβαλε τὴν ὑπογραφή του γιὰ τὴ λευτεριὰ
 τῆς Ἑλλάδας καὶ δὲν τὴν παίρνει πίσω.»

«Μία φορὰ ἐβαπτίστημεν μὲ τὸ λάδι, βαπτιζόμεθα καὶ μία μὲ τὸ αἷμα διὰ τὴν ἐλευθερίαν τῆς πατρίδος μας.»

«Τὸ «ἂν» ἐσπάρθη πολλὲς φορές, ἀλλὰ δὲν ἐφύτρωσε.»


«Ὅταν ἀποφασίσαμε νὰ κάμωμε τὴν Ἐπανάσταση, δὲν ἐσυλλογισθήκαμε οὔτε πόσοι εἴμεθα οὔτε πὼς δὲν ἔχομε ἅρματα οὔτε ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἐβαστοῦσαν τὰ κάστρα καὶ τὰς πόλεις οὔτε κανένας φρόνιμός μας εἶπε «ποῦ πάτε ἐδῶ νὰ πολεμήσετε μὲ σιταροκάραβα βατσέλα».»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...