Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2012

Κατασκηνώσεις π. Γερβασίου « Ἕνας τόπος εὐλογημένος, ἀπ’ τὸν Θεὸ παραδομένος…»

Κατασκηνώσεις π. Γερβασίου
« Ἕνας τόπος εὐλογημένος, ἀπ’ τὸν Θεὸ παραδομένος…»

   Στὸ λυκαυγὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 60’, σὲ μία ἀπόμερη τότε, κοντὰ στὴν πόλη σήμερα περιοχὴ τῶν Πατρών, ὁ μακάριος γέροντας Ἀρχιμ. Γερβάσιος Παρασκευόπουλος ἵδρυσε τὶς κατασκηνώσεις τῆς Ἄγ. Παρασκευῆς, προσφέροντας τὲς στὰ παιδιά, στὴν χρυσὴ ἐλπίδα τοῦ αἰωνίου μέλλοντός του, ὅπως ὁ ἴδιος χαρακτηριστικά, τὰ ἀποκαλοῦσε.

   Σήμερα 60 καὶ πλέον χρόνια μετά, τὸ ἔργο ποῦ ἐκεῖνος ξεκίνησε, τὸ μονοπάτι τὸ δύσβατο καὶ τραχὺ ποῦ αὐτὸς χάραξε, τὸ ἄγονο καὶ ἄκαρπο χωράφι ποῦ ὁ ἴδιος ἐκαλλιέργησε, οἱ κατασκηνώσεις ποῦ ἵδρυσε, συνεχίζουν τὴν πορεία τους στὸ ἱστορικὸ καὶ ἐκκλησιαστικὸ γίγνεσθαι μὲ ἕνα στόχο, μὲ μία παρακαταθήκη:
«Νὰ παραμείνουν ἕνας τόπος εὐλογημένος,
ἀπ’ τὸν Θεὸ παραδομένος…» .


    Ἕνας τόπος, ποὺ στὶς δύσκολες καὶ ἀπάρακλητες ἡμέρες ποὺ ζοῦμε, θὰ ἀποτελεῖ τὸ καταφύγιο τῶν νέων ἀνθρώπων, ποὺ κουρασμένοι ἀπὸ τὸ πολυτάραχο ταξίδι αὐτῆς τῆς ζωῆς θὰ ξεκουράζονται, βρίσκοντας σ’ αὐτὸν ἕνα ἤρεμο καὶ ἀπάνεμο λιμάνι.
 
    Ἕνας τόπος ποὺ θὰ προσφέρει τὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, μέσα ἀπὸ τὰ Μυστήρια καὶ τὶς κατανυκτικές της ἀκολουθίες, μορφώνοντας στὶς ψυχὲς τῶν παιδιῶν Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα.


   Ἕνας τόπος ποὺ θὰ διδάσκει τὸν Λόγο τοῦ Εὐαγγελίου, τὴν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ἄλλη ὄψη αὐτῆς τῆς ζωῆς.


   Ἕνας τόπος ποὺ θὰ ὑφίσταται ὡς ἀντίσταση στὸ ρεῦμα τοῦ κόσμου, στὴν κατηφόρα τῆς ἐποχῆς, στὴν ἀλλοτρίωση τῆς κοινωνίας καὶ θὰ ὑψώνει τὸ λάβαρο τοῦ ἀγώνα κατὰ τῆς ἁμαρτίας, τῆς ἐκκοσμίκευσης καὶ τῆς ὑποδούλωσης στὰ ἀχαλίνωτα πάθη ποὺ βασανίζουν τοὺς ἀνθρώπους.


   Ἕνας τόπος, ποὺ ποτισμένος μὲ δάκρυα μετανοίας, μπολιασμένος μὲ λόγια ἁγνῆς προσευχῆς, μὲ εὐκαιρίες μοναδικὲς καὶ ἀνεπανάληπτες, μὲ στιγμὲς συγκλονιστικές, θὰ ἀποτελεῖ σταθμὸ γιὰ τὴν ζωὴ τῶν παλαιῶν ἀλλὰ καὶ τῶν νεοτέρων κατασκηνωτῶν.


   Ἕνας τόπος, ποὺ μὲ τὴν εὐλογία καὶ τὴν παρουσία τοῦ Ἐπισκόπου, θὰ λαμβάνει ξεχωριστὴ χάρη καὶ ἡ ἡμέρα τῆς ἐπισκέψεώς του θὰ εἶναι ὁρόσημο γιὰ τὴν ἑκάστοτε κατασκηνωτικὴ περίοδο, γεγονὸς ποὺ τὸ ζήσαμε σὲ μεγάλο βαθμὸ φέτος όταν ὁ Σεπτὸς Ποιμενάρχης μᾶς κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, γιὰ πρώτη φορὰ στὰ ἱστορικὰ δεδομένα τῆς κατασκήνωσης ἐτέλεσε τὴν Θ. Λειτουργία καὶ μίλησε πατρικὰ καὶ στοργικὰ στὰ παιδιὰ , κάνοντάς μας  ὅλους νὰ ζοῦμε μὲ τὶς ἀναμνήσεις τὶς ὡραῖες, ἐκείνων τῶν στιγμῶν.   


Ἕνας τόπος τέλος, ποὺ εὐχόμαστε ὅλοι μας νὰ εἶναι εὐλογημένος καὶ ἀπ’ τὸν Θεὸ παραδομένος!
                                                                                                       
 π. Ἰερόθεος Ἀνδρουτσόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...