Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

"Ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς εἶναι ἐντολή τοῦ Θεοῦ.-ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ"

«Ἡ ἀργία  τῆς Κυριακῆς εἶναι ἐντολή τοῦ  Θεοῦ. Εἶναι ἡμέρα ἀφιερωμένη στό Θεό καί σ’ αὐτήν ἀναφέρονται οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, οἱ Ἅγιοι Πατέρες καί διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας, μέ χαρακτηριστική τήν διδαχή τοῦ Πατρο-Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ὁ ὁποῖος στά δύσκολα ἐκεῖνα χρόνια τῆς σκλαβιᾶς ἔλεγε στούς Ἕλληνες:

«Ἐκεῖνο τὸ κέρδος ὁποὺ γίνεται τὴν Κυριακὴν εἶνε ἀφωρισμένο καὶ κατηραμένο, καὶ βάνετε φωτιὰ καὶ κατάρα εἰς τὸ σπίτι σας καὶ ὄχι εὐλογίαν».
(ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...