Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

Μετά τό Πάσχα ἀρχίζουν οἱ ἐργασίες στήν Παντάνασσα."  
Μετά τήν ἔνταξη στό ΕΣΠΑ τοῦ ἔργου « Ἀποκατάσταση τοῦ  Ναοῦ τῆς Παντανάσσης Πατρῶν», ἀρχίζουν οἱ ἐργασίες ἀμέσως μετά τό Πάσχα.
  Ἤδη ὑπεγράφη ἡ σύμβαση μέ τόν ἀνάδοχό του ἔργου καί πρό ἠμερών ἐπεσκέφθη τόν Ναό κλιμάκιο ἀπό τό Ὑπουργεῖο γιά τόν συντονισμό τῶν ἐργασιῶν.
  Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, συζήτησε ἐπί μακρόν μέ τούς ὑπευθύνους τοῦ ἔργου, καί τούς Μηχανικούς τοῦ Ὑπουργείου γιά τίς περαιτέρω ἐργασίες, ἐνῶ καθορίστηκαν οἱ λεπτομέρειες  γιά τήν μεταφορά τῶν κινητῶν πραγμάτων τοῦ Ναοῦ, ὥστε νά πραγματοποιηθοῦν οἱ ἐσωτερικές ἐργασίες.
  Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος σέ συνεργασία μέ τούς Ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ καί τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο μίλησαν γιά ὅλα τά θέματα τά ὁποῖα πρέπει νά ἀντιμετωπισθοῦν μέ τήν ἀπαρχή καί τήν συνέχεια τῶν ἐργασιῶν.
 Μετά τό Πάσχα οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες θά τελοῦνται στό παρακείμενο παρεκκλήσιο τῆς Παντανάσσης.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...