Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

Ἐνέργειες σχετικῶς μέ τό ἀνακύψαν θέμα τοῦ Τ.Ε.Ι. Πατρῶν

Ἐνέργειες σχετικῶς μέ τό ἀνακύψαν θέμα
τοῦ Τ.Ε.Ι. Πατρῶν
 

Ἐν ὄψει τοῦ θέματος τό ὁποῖο ἔχει δημιουργηθῆ σχετικά μέ τό Τ.Ε.Ι. Πατρῶν καί ὅσα ἀναρμοδίως ἐδήλωσεὙφυπουργός Ὑγείας κ. Σαλμᾶς καί τῆς ἀνησυχίας πού δικαίως διακατέχει τήν πόλη, ὅλοι μας ἐκφράζομε τήν ἀπόφασή μας νά ἀγωνισθοῦμε ἑνωμένοι, γιά τά δίκαια τῆς πόλεώς μας.

Στό πλαίσιο αὐτῆς τῆς προσπαθείας, πού ἐκφράζει ὅλους τούς Πατρινούς, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἐπικοινώνησε χθές μέ τό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί μετά ἀπό μακρά συνομιλία μέ τόν Ὑφυπουργό Παιδείας κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου ἔλαβε τήν διαβεβαίωση, ὅτι δέν πρόκειται νά γίνῃ μετακίνηση τῆς ἕδρας τοῦ Τ.Ε.Ι ἀπό τήν Πάτρα.

Ἐπίσης γιά τό ἴδιο θέμα ὁ Σεβασμιώτατος συνομίλησε μέ τόν Πρόεδρο τοῦ Τ.Ε.Ι. Πατρῶν κ. Σωκράτη Καπλάνη.

Σήμερα ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε ἐκτάκτως συνάντηση μέ τόν Δήμαρχο Πατρέων κ. Ἰωάννη Δημαρᾶ καί τόν Ἀντιδήμαρχο κ. Χαράλαμπο Στανίτσα καί μακρά συνεργασία γιά τό θέμα αὐτό, κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας ἔγινε ἐπίσης τηλεφωνική ἐπικοινωνία μέ τόν Ἀχαιό Ὑφυπουργό Παιδείας κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, ὁ ὁποῖος γιά μιά ἀκόμα φορά διεβεβαίωσε τόν Σεβασμιώτατο καί διαὐτοῦ τούς παρόντας, κ. Δήμαρχο καί κ. Ἀντιδήμαρχο, ὅτι οὐδεμία πρόθεσις ὑπάρχει ἀπό πλευρᾶς Πολιτείας γιά μετακίνηση τῆς ἕδρας τοῦ Τ.Ε.Ι. ἀπό τήν Πάτρα.

Τόσον ὁ Σεβασμιώτατος, ὅσον καί ὁ κ. Δήμαρχος ἐδήλωσαν στόν κ. Ὑφυπουργό, ὁ ὁποῖος ἐπίσης διακατέχεται ἀπό ἀγάπη καί ἐνδιαφέρον γιά τήν πόλη μας, πού εἶναι καί γενέτειρά του, ὅτι θά προχωρήσουν σέ ὁποιαδήποτε ἐνέργεια χρειασθεῖ, ἐκφράζοντας τό λαϊκό αἴσθημα, προκειμένου νά μή πραγματοποιηθῇ ὁποιαδήποτε ἀδικία εἰς βάρος αὐτοῦ τοῦ τόπου, ὁ ὁποῖος ἀντιμετωπίζει τόσα ἄλλα καί μεγάλα προβλήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...