Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

Στίς Κατασκηνώσεις τοῦ ἀειμνήστου π. Γερβασίου στά Συχαινά Πατρῶν...

Στίς Κατασκηνώσεις τοῦ ἀειμνήστου π. Γερβασίου
στά Συχαινά Πατρῶν...


  Μέ τά παιδιά τῶν Κατασκηνώσεων τῆς Ἀναπλαστικῆς Σχολῆς στά Συχαινά, βρέθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος στήν ἀρχή τῆς Κατασκηνωτικῆς περιόδου, τήν Κυριακή 6 Ἰουλίου 2014.
    Ὁ Σεβασμιώτατος εὐλόγησε τήν τράπεζα τῶν παιδιῶν καί στή συνέχεια παρηκολούθησε τήν ὡραιοτάτη ἑορτή , τήν ἀφιερωμένη στήν Πατρίδα, πού εἶχε ὡς θέμα τίς ἀλησμόνητες Πατρίδες τοῦ Πόντου.
    Ἡ ἑορτή περιελάμβανε ἀπαγγελία ποιημάτων, ὁμιλία ἀπό τήν Ἀντιπρόεδρο τοῦ Συλλόγου « Φάρος Ποντίων Πατρῶν», προβολή βίντεο καί κλείσιμο τῆς ἑορτῆς μέ ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου.
   Κατά τήν διάρκεια τῆς ἑορτῆς τά παιδιά εἶχαν τήν εὐκαιρία νά δοῦν ἕνα ἱερό κειμήλιο, τό σκουφί τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσάνθου τοῦ ἀπό Τραπεζοῦτνος τό ὁποῖο ἔχει τήν ἑξῆς ἱστορία: Ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Χρύσανθος τό ἐχάρισε στόν τότε Διάκονό του καί μετέπειτα Μητροπολίτη Πατρῶν Νικόδημο Βαλληνδρᾶ, ὁ ὁποῖος τό ἔδωσε ὡς εὐλογία στόν Ἀρχιμ. Χρύσανθο Στελλάτο, Κληρικό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν καί ὁ ὁποῖος μέ τή σειρά του τό ἐχάρισε στό Σύλλογο « Φάρος Ποντίων Πατρῶν».
   Ἡ ἐκδήλωση αὐτή ἦταν ἐξαιρετικά ἐπίκαιρη ἀφοῦ, μόλις πρό ὀλίγων ἡμερῶν, πραγματοποιήθηκε στό χῶρο τῶν Κατασκηνώσεων ἡ ἀνακομιδή τῶν λειψάνων τοῦ ἀειμνήστου π. Γερβασίου Παρασκευοπούλου, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε ὁ στοργικός πατέρας καί προστάτης τῶν προσφύγων ἀπό τόν Πόντο καί Μικρά Ἀσία, πού κατέφυγαν στήν Πάτρα.
   Τήν εὐθύνη τῆς λειτουργίας τῆς Κατασκηνώσεως ἔχουν οἱ Κληρικοί τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως Πατρῶν, Ἀρχιμ. Γερβάσιος Παρακεντές καί Διάκονος Ἱερόθεος Ἀνδρουτσόπουλος ὡς  καί οἱ Ὁμαδάρχες πού ἔχουν ὁριστεῖ ἀπό τούς παραπάνω Πατέρες.
   
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...