Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

Τα πνευματικά οφέλη της νηστείας

Mellow
 
Μόλις δει ο εχθρός διάβολος το όπλο της νηστείας σε κάποιον άνθρωπο, αμέσως φοβάται, καθώς θυμάται την ήττα του από τον Σωτήρα στην έρημο.

            Τα θεμέλια κάθε αρετής είναι η νηστεία και η αγρυπνία. Αυτές, όταν γίνονται με διάκριση, βοηθούν τον άνθρωπο σε κάθε καλό.
Άγιος Ισαάκ ο Σύρος

Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2015

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης: Αγωνίζου, παιδί μου, όπως φέρης καρπούς εις την ψυχήν σου, διότι αναλόγως των κόπων του έκαστος θα λάβη και θέσιν κοντά εις τον Κύριον Ιησούν"


«Αγωνίζου, παιδί μου, όπως φέρης καρπούς εις την ψυχήν σου, διότι αναλόγως των κόπων του έκαστος θα λάβη και θέσιν κοντά εις τον Κύριον Ιησούν.

Μη φοβού, θα διέλθωμεν δια πυρός και ύδατος, δηλαδή δια πυρός μεν, όταν οι πειρασμοί, μας φαίνωνται ωσάν φωτιά εις την ενέργειάν των, ως οι αισχροί λογισμοί, του μίσους, του φθόνου κ.λ.π., δι’ ύδατος δε, όταν μας έρχωνται οι λογισμοί απογνώσεως και απελπισίας, που βυθίζουν την ψυχήν ως εις ύδατα.

Μετά την διέλευσιν του πυρός και του ύδατος θα μας αναβιβάση εις την πνευματικήν αναψυχήν της απαλλαγής εκ των χαμαιζήλων λογισμών και εις την χαριζομένην εκ της χάριτος απάθειαν.»

                                                                                Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

"Ο άνθρωπος του Χριστού τα κάνει όλα προσευχή"


Ο άνθρωπος του Χριστού τα κάνει όλα προσευχή. Και τη δυσκολία και τη θλίψη, τις κάνει προσευχή. Ό,τι και να του τύχει αρχίζει αμέσως: «Κύριε Ιησού Χριστέ…»

Γέρων Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

Οι καρποί της πίστης

.🙏.

Προσεύχεσαι με πίστη; Εισακούεσαι! Μετανοείς με πίστη; Ελεείσαι! Εξομολογείσαι με πίστη; Συγχωρείσαι! Υπομένεις με πίστη; Αγιάζεσαι!
Γέροντας Γερμανός Σταυροβουνιώτης


Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015

Η αξία του φόβου και της Πίστης στον Θεό για την γυναίκα κατά τον Σωκράτη

Young woman reading bible

«λθε τώρα στόν νο μου νας φιλόσοφος, ποος πγε στόν Σωκράτη, πού ταν κι ατός φιλόσοφος τς ρχαίας λλάδος. Ατός εχε μία γυνακα πολύ ταλαντοχα. ρχισε λοιπόν νά τόν ρωτ:
-Κύριε φιλόσοφε, χω μία σπουδαία καί μορφη γυνακα.
Σωκράτης κείνη τήν στιγμή ταν στό τραπέζι του μ᾿ να μολύβι στό χέρι καί χαρτί καί γραφε να μηδενικό.
- γυνακα μου κατάγεται πό μεγάλο γένος. παππος της ταν πουργός.
λλος φιλόσοφος γραψε λλο να μηδενικό.
- γυνακα μου εναι γιής, πως τό αγό. Δέν ταν ποτέ σθενής καί οτε τώρα τήν χει πειράξει κάποια σθένεια.
Σωκράτης γραψε να κόμη μηδενικό.
- γυνακα μου εναι πολύ μορφωμένη.
Σωκράτης γραψε κόμη να μηδενικό κοντά στά λλα.
- γυνακα μου ξέρει νά σχολται μέ τό νοικοκυριό το σπιτιο, νά κάνη διαφόρων εδν πίττες καί ψωμί πάνω σέ μεγάλο τραπέζι!
γραψε φιλόσοφος λλο να μηδενικό.
- γυνακα μου γνωρίζει νά κεντ διάφορα κεντήματα, νά ράβη, νά διορθώνη, νά φτιάχνει φανέλλες στήν ραπτομηχανή καί μέ τό χέρι της. Βλέπεις πόσα ταλέντα χει γυνακα μου;
φιλόσοφος γραψε κόμη δίπλα στά λλα να μηδενικό. Στό τέλος πρόσθεσε κι να λλο σπουδαο χάρισμα της:
- γυνακα μου χει φόβο Θεο καί εναι πιστή!
Σωκράτης βαλε τώρα τό νούμερο να (1) μπροστά καί μετά κολουθοσαν τά ξι (6) μηδενικά. Τό νούμερο να (1) μαζί μέ ξι (6) μηδενικά μς δίνει τόν ριθμό να (1) κατομμύριο. Κατόπιν το επε:
-Νά, τώρα δωσα ξία στήν γυνακα σου. χι, ταν μο λεγες τι εναι ραία καί μορφωμένη καί γιής καί γνωρίζει νά κάνη πολλά ργα, διότι ταν τς λείψη φόβος καί γάπη της γιά τόν Θεό, τότε λα τά παραπάνω χαρίσματά της εναι πολλά ραδιασμένα μηδενικά καί τίποτε λλο, τίποτε πολύτως!

Τό διο συμβαίνει καί μέ τόν νδρα, πως μέ τήν γυνακα ατή καί μέ τόν ποιονδήποτε νθρωπο. Μπορε νθρωπος νά χη πολλά τάλαντα, μπορε νά ξέρη πολλές κοσμικές τέχνες, μπορε νά γνωρίζη πολλές πιστμες, άν μως πουσιάζη πό τήν ζωή του φόβος καί πίστις στόν Θεό, τότε το λείπει τό σχολεον τς νω σοφίας καί νθρωπος δέν εναι πλέον τίποτε.»
από το βιβλίο: «Εκλεκτές διηγήσεις και προσευχές για μικρά παιδιά» – Γέροντα Κλέοπα Ήλιε

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...