Σάββατο, 11 Ιουλίου 2015

«Όταν οι άνθρωποι σου φράζουν το δρόμο, ο Θεός σου ανοίγει έναν άλλο!»


Πηγή: ΗΓΓΙΚΕΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...