Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

Τα πνευματικά οφέλη της νηστείας

Mellow
 
Μόλις δει ο εχθρός διάβολος το όπλο της νηστείας σε κάποιον άνθρωπο, αμέσως φοβάται, καθώς θυμάται την ήττα του από τον Σωτήρα στην έρημο.

            Τα θεμέλια κάθε αρετής είναι η νηστεία και η αγρυπνία. Αυτές, όταν γίνονται με διάκριση, βοηθούν τον άνθρωπο σε κάθε καλό.
Άγιος Ισαάκ ο Σύρος

Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2015

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης: Αγωνίζου, παιδί μου, όπως φέρης καρπούς εις την ψυχήν σου, διότι αναλόγως των κόπων του έκαστος θα λάβη και θέσιν κοντά εις τον Κύριον Ιησούν"


«Αγωνίζου, παιδί μου, όπως φέρης καρπούς εις την ψυχήν σου, διότι αναλόγως των κόπων του έκαστος θα λάβη και θέσιν κοντά εις τον Κύριον Ιησούν.

Μη φοβού, θα διέλθωμεν δια πυρός και ύδατος, δηλαδή δια πυρός μεν, όταν οι πειρασμοί, μας φαίνωνται ωσάν φωτιά εις την ενέργειάν των, ως οι αισχροί λογισμοί, του μίσους, του φθόνου κ.λ.π., δι’ ύδατος δε, όταν μας έρχωνται οι λογισμοί απογνώσεως και απελπισίας, που βυθίζουν την ψυχήν ως εις ύδατα.

Μετά την διέλευσιν του πυρός και του ύδατος θα μας αναβιβάση εις την πνευματικήν αναψυχήν της απαλλαγής εκ των χαμαιζήλων λογισμών και εις την χαριζομένην εκ της χάριτος απάθειαν.»

                                                                                Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

"Ο άνθρωπος του Χριστού τα κάνει όλα προσευχή"


Ο άνθρωπος του Χριστού τα κάνει όλα προσευχή. Και τη δυσκολία και τη θλίψη, τις κάνει προσευχή. Ό,τι και να του τύχει αρχίζει αμέσως: «Κύριε Ιησού Χριστέ…»

Γέρων Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...