Τρίτη, 28 Αυγούστου 2007

"Φοιτητικό Τριήμερο"

"Θερινή Συνάντηση Νέων"

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η θερινή συνάντηση Νέων στις κατασκηνώσεις του π. Γερβασίου στα Συχαινά Πατρών. Μέσα σε ευχάριστο μα και συνάμα πνευματικό κλίμα δόθηκε η ευκαιρία στους Νέους της Σχολής μας να ψυχαγωγηθούν και να ζήσουν την ζωή της Eκκλησίας συμμετέχοντας στις Ιερές Ακολουθίες. Αξιόλογη στιγμή ήταν η βραδινή συζήτηση με τον αγαπητό μας π. Δημήτριο Σαββόπουλο ,εφημ. Ι.Ν.Αγ.Βασιλείου Ζαρουχλείκων, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: "Το τριμερές της ψυχής - πάθη και αρετές που απορρέουν από αυτό". Ευχόμαστε αυτή η εμπειρία να αποβεί πρoς ωφέλεια των ψυχών μας και Καλή Αντάμωση του Χρόνου!!!

Κυριακή, 26 Αυγούστου 2007

"Πύρινη Κόλαση"


Ελλάδα : « Κρανίου Τόπος »

Μέσα σ' αυτό το διαφαινόμενο σχέδιο εμπρησμού πολλών περιοχών της Ελλάδας η Αναπλαστική Σχολή Πατρών αισθάνεται την υποχρέωση και το εσωτερικό καθήκον να εκφράσει την βαθύτατη λύπη της για το άδικο χαμό τόσων συνανθρώπων μας, καθώς και να προσευχηθεί υπέρ αναπαύσεως των ψυχών αυτών. Ευχόμαστε όπως δια πρεσβειών των Αγίων Τριών Παίδων εν καμίνω( προστατών των πυροσβεστών) και δι΄ευχών του αγίου γέροντος π. Γερβασίου κοπάσουν οι φλόγες και σταματήσει αυτή η πύρινη λαίλαπα.

Τρίτη, 14 Αυγούστου 2007

"Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς"H Aναπλαστική Σχολή Πατρών σας εύχεται Χρόνια Πολλά και Ευλογημένα...

Για την Εκκλησία μας η Θεοτόκος είναι «του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησις, των δακρύων της Εύας η λύτρωσις». Βοήθησε στη σάρκωση του Χριστού, εξυπηρέτησε την παγκόσμια σωτηρία γιατί μ' αυτήν πραγματοποιήθηκε η προαιώνια απόφαση του Θεού: η σάρκωση του Λόγου και η δική μας σωτηρία(Ιω. Δαμασκηνός).

Από τις Θεομητορικές εορτές ξεχωρίζει η εορτή της Κοιμήσεως (15 Αυγούστου). Με αυτήν η Εκκλησία μας εορτάζει την Κοίμηση της Θεοτόκου που περιλαμβάνει, πρώτο, το θάνατο και την ταφή της και, δεύτερο, την ανάσταση και τη μετάστασή της στους ουρανούς. Όπως λέει το κοντάκιο της εορτής, «τάφος και νέκρωσις ουκ εκράτησε (τη Θεοτόκο), ως γαρ ζωής μητέρα, προς την ζωήν μετέστησεν ο μήτραν οικήσας αειπάρθενον». Ο Κύριος δηλαδή που είναι η πηγή της αληθινής ζωής, πήρε την ανθρώπινη σάρκα στην κοιλιά της Θεοτόκου και γεννήθηκε από αυτήν. Έτσι έκαμε την Παναγία Μητέρα του, μητέρα της ζωής, πηγή της ζωής.

Αφού ο Κύριος με το σταυρικό του θάνατο πάτησε και κατάργησε το θάνατο, ήταν φυσικό να ανεβάσει στους ουρανούς τη Μητέρα του και να της χαρίσει τη δόξα της αιωνιότητας. Όπως λένε τα τροπάρια της Κοιμήσεως, ο θάνατός της προμνηστεύεται τη ζωή. Αυτή που γέννησε τη ζωή, έχει μεταβεί στη ζωή. Έτσι ο θάνατός της ονομάζεται «αθάνατος Κοίμησις». Και όλα αυτά γιατί η Παναγία πρώτη μεταξύ των ανθρωπίνων πλασμάτων πραγματοποίησε τη θεοποίηση του ανθρώπου, που είναι η συνέπεια της σάρκωσης. Όπως ακριβώς το είπαν οι Πατέρες «Ο Θεός ενηθρώπησεν, ίνα ημείς θεοποιηθώμεν». «Άνθρωπος γίνεται Θεός ίνα Θεόν τον Αδάμ απεργάσηται» (Μ. Αθανάσιος, ΒΕΠ 30, 119. Δοξαστικό αίνων, 25 Μαρτίου). Αυτήν τη θεοποίηση έδειξε η Θεοτόκος, γιατί, όπως λέει ο ιερός Καβάσιλας, φανέρωσε τον άνθρωπο όπως ήταν στην αρχή στον Παράδεισο, και όπως έπρεπε στη συνέχεια να γίνει. Με την Κοίμησή της προπορεύτηκε στη δόξα που μας περιμένει. Ωραία παρατηρήθηκε, «αυτή είναι δόξα μεγαλύτερη από όλαις τις δόξαις, οπού έλαβε η Θεοτόκος, να αναστηθεί πρωτύτερα από τον καιρό της αφθαρσίας, να δοξασθή προτού να γίνει η κρίσις και η εξέτασις, να λάβη την ανταπόδοσιν προτού να έλθη η ημέρα της ανταποδόσεως, να τιμηθή τέλος πάντων με προνόμια, όμοια με εκείνα του υιού της» (Νικήφόρος Θεοτόκης). Εκείνο δηλαδή που θα απολαύσουν οι πιστοί μετά τη δεύτερη έλευση του Κυρίου και γενική κρίση, προαπολαμβάνει κατεξοχήν η Μητέρα του Θεού. Έτσι εξηγείται γιατί η εορτή της Κοιμήσεως είναι στη συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας, ένα δεύτερο Πάσχα. Της «άλλης βιοτής της αιωνίου, την απαρχήν» που εορτάζουμε το Πάσχα, ο πρώτος καρπός είναι η δόξα της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Για την Κοίμηση της Θεοτόκου δεν έχουμε πληροφορίες από την Καινή Διαθήκη. Γι’ αυτή μαθαίνουμε από την «Απόκρυφον διήγησιν του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου περί της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μαρίας», από το σύγγραμμα «Περί θείων ονομάτων» του Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, από τα «Εγκώμια εις την Κοίμησιν» Πατέρων της Εκκλησίας όπως των αγίων Μόδεστου Ιεροσολύμων, Ανδρέα Κρήτης, Γερμανού Κωνσταντινουπόλεως, Ιωάννη Δαμασκηνού κ.ά., καθώς και από τα τροπάρια που ψάλλει η Εκκλησία μας. Στα κείμενα αυτά διασώζεται η «αρχαία και αληθεστάτη» παράδοση της Εκκλησίας μας γι’ αυτό το Θεομητορικό γεγονός. Ένα κομμάτι της παράδοσης είναι άλλωστε και η ορθόδοξη εικονογραφία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μάς δίνουν τα παραπάνω κείμενα, η Θεοτόκος ειδοποιήθηκε από άγγελο του Θεού για τον επικείμενο θάνατό της. Αφού στη συνέχεια ανέβηκε στο όρος των Ελαιών για να προσευχηθεί, κατέβηκε στο σπίτι της. Εκεί γνωστοποίησε στους γνωστούς της την αναχώρησή της απ’ αυτόν τον κόσμο και ετοίμασε τα της ταφής της. Γύρω από την κλίνη της Θεοτόκου συγκεντώθηκαν όλοι οι απόστολοι, εκτός από το Θωμά. Δύναμη του Αγίου Πνεύματος με σχήμα νεφέλης τους άρπαξε από τα διάφορα μέρη της οικουμένης, όπου κήρυσσαν και τους συγκέντρωσε στα Ιεροσόλυμα. «Το δε θεοδόχον αυτής σώμα μετά αγγελικής και αποστολικής υμνωδίας εκκομισθέν και κηδευθέν, εν σορώ τη εν Γεσθημανή κατετέθη, εν ω τόπω επί τρεις ημέρας η των αγγέλων χοροστασία και υμνωδία διέμεινεν άπαυστος. Μετά δε την τρίτην ημέραν της αγγελικής υμνωδίας παυσαμένης, παρόντες οι απόστολοι, ενός αυτοίς απολειφθέντος (του Θωμά που έλειπε) και μετά την τρίτην ελθόντος και το θεοδόχον σώμα προσκυνήσαι βουληθέντος, ήνοιξαν την σορόν. Και το μεν σώμα αυτής το πανύμνητον ουδαμώς ευρείν ηδυνήθησαν, μόνα δε αυτής τα εντάφια κείμενα ευρόντες και της εξ αυτών αφάτου ευωδίας εμφορηθέντες (= γέμισαν από την ανείπωτη ευωδία που έβγαζαν) ησφάλισαν την σορόν». (Ιωάννου Δαμασκηνού, Β’ Εγκώμιον εις την πάνσεπτον Κοίμησιν της Θεομήτορος, 18). Ο Υιός της που είχε σαρκωθεί από αυτήν, είχε δεχτεί στους ουρανού το άχραντο σώμα της και την αγία της ψυχή. Την ευσεβή αυτή παράδοση της Εκκλησίας μας συνοψίζει άριστα το εξαποστειλάριο της εορτής της Κοιμήσεως, «Απόστολοι εκ περάτων, συναθροισθέντες ενθάδε, Γεσθημανή τω χωρίω, κηδεύσατέ μου το σώμα, και συ Υιέ και Θεέ μου, παράλαβέ μου το πνεύμα».

Από το βιβλίο
«Ο μυστικός κόσμος των Βυζαντινών Εικόνων»
τόμος α’
Χρήστου Γ. Γκότση
Εκδ. Αποστολική Διακονία Πηγή: www.enoriaka.gr

Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2007

" Δίκαιοι εις τον αιώνα Ζώσιν..."

«Σημεία μετά θάνατον του γέροντος π. Γερβασίου Παρασκευοπούλου(+1964)»

Ένας εργάτης στο εργοστάσιο Β.Ε.Σ.Ο. διηγήθηκε τα εξής: Κάποια βραδιά είδε στον ύπνο του τον π. Γερβάσιο να του λέει: « Πήγαινε παιδί μου, και αγόρασε μερικά τρόφιμα, βάλε τα σε ένα καλαθάκι μαζί με μερικά χρήματα και σπεύσε να τα δώσεις εις κάποιαν γριούλα-είπε ακριβώς την διεύθυνση που έμενε- διότι αποθνήσκει εκ πείνης, χωρίς να έχει δικό της άνθρωπον». Πράγματι, το επόμενο πρωί αγόρασε τα τρόφιμα και αφού βρήκε το σπίτι, που του είχε υποδείξει ο Γέροντας, διαπίστωσε ότι όντως υπήρχε η γερόντισσα και ήταν σε άθλια κατάσταση. Σώθηκε, όμως, χάρη στην επέμβαση του καλού ποιμένα, ο οποίος είχε κοιμηθεί προ πολλού. Ας σημειωθεί ότι σε αυτή την γριούλα έστελνε συνεχώς τρόφιμα, όσο ζούσε ο Άγιος Γέροντας.

Πηγή: Κυρίλλου{ Κωστοπούλου} Αρχιμ. Ποιμένας Άγιος Και Κήρυκας της Αληθείας, Πάτρα 1999 σ.138-139.

Σάββατο, 11 Αυγούστου 2007

"To Προορατικό Χάρισμα του π. Γερβασίου (+1964)"

"Το Προορατικό Χάρισμα του π. Γερβασίου"

Είναι γεγονός ότι ο π. Γερβάσιος ζούσε και εκινείτο εν Αγίω Πνεύματι. Ο Κύριος του, τον Οποίο αγαπούσε από την μικρή του ηλικία, θέλοντας να τον βοηθήσει στο δύσκολο αλλά και σωτηριώδες έργο του, τον αξίωσε να λάβη το προορατικό χάρισμα. Οι εξομολογούμενοι σ’ αυτόν έπρεπε να προσέχουν καλά τις προβλέψεις του, γιατί γνώριζαν από προηγούμενες περιπτώσεις πως είναι αληθινό ότι προβλέπει.

Μια μοναχή, πνευματικό παιδί του π .Γερβασίου, μου διηγήθηκε τα εξής: « Όταν σε μια από τις εξομολογήσεις μου εξέφρασα την επιθυμία μου στον Γέροντα , όπως ακολουθήσω το μοναχικό βίο αυτός μου απάντησε ως εξής: « Εσύ παιδί μου, θα κάνης υπομονή και θα λέγης αυτό μόνο: « Η αμνάς σου, Ιησού. Κράζει μεγάλη τη φωνή», ο δε πόθος σου θα εκπληρωθεί σύντομα. Επίσης μου είπε « Η Αγία Αικατερίνη όπου είναι προστάτις των παρθένων, θα σου αποκαλύψει κάτι. Να την επικαλείσαι και εγώ θα κάνω προσευχή». Όντως την νύκτα βλέπω την Αγίαν στον ύπνο μου και μου λέγει: « Γιατί στενοχωριέσαι; Γνωρίζω ότι έχεις μεγάλο πόλεμο. Συ όμως θα λέγεις: « Εγώ είμαι νύμφη του Χριστού. Και για απόδειξιν σου φορώ αυτό το δαχτυλίδι». Την επομένη έσπευσα στον γεροντά μου και του ανέφερα το γεγονός. Βλέπω δε ότι αλήθευσε και η πρώτη του πρόβλεψις, ‘ότι συντόμως θα λάβω το Αγγελικό Σχήμα, διότι δεν πέρασε πολύς καιρός και με αξίωσε ο Θεός αυτής της Χάριτος».


Πηγή: Κυρίλλου{ Κωστοπούλου} Αρχιμ. Ποιμένας Άγιος Και Κήρυκας της Αληθείας, Πάτρα 1999 σ.123-124.

Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2007

«To Θαυματουργικό Χάρισμα του π.Γερβασίου»

«To Θαυματουργικό Χάρισμα του π. Γερβασίου Παρασκευοπούλου»

(1877- 1964)

Ο π. Γερβάσιος αξιώθηκε να λάβει από το Θεό το χάρισμα της θαυματουργίας. Ο ταπεινός υπηρέτης του Κυρίου, αυτός που δεν επιζήτησε αξιώματα και θέσεις, έλαβε την ιδιαίτερη εκείνη χάρη που λίγοι από αυτούς που ευαρέστησαν στον Κύριο, αξιώθηκαν και μάλιστα ελάχιστοι πριν από την κοίμηση τους.

Μιλούν για πλήθος θαυμάτων που έκανε όσο ακόμη ζούσε ο Πατήρ. Μεγάλη δύναμη είχε αποκτήσει εναντίον των δαιμόνων, οι οποίοι και μόνο στο άκουσμα του ονόματός του έφριτταν και έτρεμαν, αποκαλώντας τον «Καψάλη» και «Γεράσιμο». Πολλοί μαρτυρούν ότι αρκούσε μόνο να υψώσει τα χέρια του στον ουρανό και ο ασθενής θεραπευόταν.

Η οικογένεια Περούλη από την Πάτρα πήγε για διακοπές στο χωριό Μπεγουλάκι, όπου έμεναν οι συγγενείς τους. Κατά μια οικογενειακή παράδοση στο σπίτι, Όπου έμεναν, ήταν «κρατημένο από αερικό», όπως έλεγαν.

Μια μέρα ο πατέρας της οικογένειας Σπυρίδων Περούλης, ενώ καθόταν το μεσημέρι έξω από την αυλή, αισθάνθηκε «σαν κάτι» να πέρασε από μπροστά του και τον χτύπησε στο πρόσωπο. Από εκείνη την στιγμή «κρατήθηκε» όλος. Πόνοι φοβεροί τον ταλαιπωρούσαν σε όλο του το σώμα.

Το σπίτι του Σπυρίδωνος βρισκόταν στην οδό Αγίου Δημητρίου 98 στην ενορία Αγ. Δημητρίου Πατρών, όπου εφημέριος ήταν ο π. Γερβάσιος. Σαν εφημέριος τον επισκεπτόταν συχνά και άλλοτε του διάβαζε ξορκισμούς και άλλοτε έκανε αγιασμό.

Κάποια μέρα τους επισκέφτηκε χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να τον περιμένουν . «Φέρετε μου το καντήλι, σήμερα θα τελέσω ευχέλαιο», τους είπε. Όταν τελείωσε η ακολουθία του Ευχελαίου και ήρθε η στιγμή που θα εχρίονταν τα μέλη της οικογένειας, ο π. Γερβάσιος πλησίασε και σταύρωσε με το Άγιο έλαιο και τον άρρωστο Σπυρίδωνα. Την στιγμή εκείνη έγινε ένας δυνατός τοπικός σεισμός συνοδευμένος από μια δυνατή βοή και ο άρρωστος θεραπεύτηκε, ενώ ο π. Γερβάσιος έγινε άφαντος για να μην δεχθεί τις ευχαριστίες τους.


Πηγή: Κυρίλλου{ Κωστοπούλου} Αρχιμ., Ποιμένας Άγιος Και Κήρυκας της Αληθείας, Πάτρα 1999 σ.126-127.

Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2007

Θεατρικό Έργο: Πατριάρχης Γρηγόριος Ε'Η Αναπλαστική Σχολή Πατρών πραγματοποίησε την 25η Μαρτίου 2007, την εορταστική της εκδήλωση για την Εθνική μας εορτή. Κατά την διάρκεια της εορτής παρουσιάστηκε η θεατρική παράσταση «Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε’». Στο θεατρικό αυτό παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια της ζωής του Πατριάρχη, η προσφορά του στο αγώνα της Επανάστασης καθώς και το μαρτυρικό του τέλος.

Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2007

" Φοιτητικό Τριήμερο Νέων "


Κατασκήνωση Α.Σ.Π. (ιδρυθείσα υπό π. Γερβασίου)

Σε προσκαλούμε στην θερινή φοιτητική συνάντηση νέων που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο μετά την εορτή της Παναγίας. Γνωρίζουμε την κούραση των εξετάσεων και των φροντιστηρίων και είμαστε σίγουροι πως ζητάς την ανάπαυση και τις διακοπές. Σου υπενθυμίζουμε όμως πως το καλοκαίρι είναι μια περίοδος που οι φωνές του κόσμου και της αμαρτίας εύκολα μας βγάζουν από το δρόμο του Θεού. Γι’ αυτό ΈΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ να περάσουμε μαζί αυτό το τριήμερο στην κατασκήνωσή μας, για να ξεκουραστούμε σωματικά και να ωφεληθούμε ψυχικά.

Πληροφορίες στα τηλ: 2610.670095, 6972.161900

Δήλωση Συμμετοχής
(συμπλήρωση και αποστολή ηλεκτρονικά με email)
Επώνυμο: ...................................................................

Όνομα: .......................................................................

Όνομα Πατρός: ..........................................................

Όνομα Μητρός: .........................................................

Ιδιότητα: ....................................................................

Διεύθυνση: ................................................................

Τηλέφωνο: ...............................................Κιν...................

Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2007

" Ιερά Πανήγυρις Αγ. Παρασκευής "

Με κάθε θρησκευτική λαμπρότητα εορτάστηκε η μνήμη της Αγ. Παρασκευής, στο όνομα της οποίας τιμάτε ο ναός της κατασκήνωσης του π. Γερβασίου...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...