Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2008

Μας ενδιαφέρει η γνώμη σας...

Ποιά είναι κατά την γνώμη σας η προσφορά των Εκκλησιαστικών Κατασκηνώσεων στον τομέα της Νεότητας;

Kataskinosi 2007

α) Πνευματική
β) Υλική
γ) Παιδαγωγική
δ) Ψυχαγωγική
ε) Όλα τα παραπάνω
στ) ΔΞ/ΔΑ

( Καταθέστε την ψήφο σας δίπλα...)

Τρίτη, 26 Αυγούστου 2008

" Άγιος Νεκτάριος και π.Γερβάσιος "

Ο Άγιος Νεκτάριος πλαισιούμενος από αγιασμένους γεροντάδες του αιώνος μας...

Διακρίνεται ο μακαριστός
γέροντας των Πατρών π. Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, ο οποίος υπήρξε μαθητής του Αγίου Νεκταρίου στην Ριζάρειο Σχολή.

Aigina 2008

Aigina 2008

" Εις το πρόσωπόν του βλέπω τον αυριανόν "ταγόν" της Εκκλησίας μας, τον γνήσιον ποιμένα του χριστεπωνύμου πληρώματος... "

Άγιος Νεκτάριος Κεφαλάς
Επίσκοπος Πενταπόλεως

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2008

"Ιεροθέου του αοιδίμου Ιεράρχου Αιωνία η Μνήμη"

Στιγμιότυπα από το μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτου πρ. Ύδρας κυρού Ιεροθέου...

Aigina 2008

Aigina 2008

Aigina 2008

(Aντιπροσωπεία της Αναπλαστικής Σχολής Πατρών και μέλη του Δ.Σ. παρέστησαν στο μνημόσυνο του μακαριστού Ιεράρχου.)

Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2008

" Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού: Βίος και Λόγοι "

Ο γέροντας ΕΦΡΑΙΜ ΦΙΛΟΘΕΪΤΗΣ που βρίσκεται και διακονεί τον Ορθόδοξο Μοναχισμό στην Αμερική συνέγραψε το παρακάτω βιβλίο, "Ο Γεροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής και Σπηλαιώτης (1897-1959), προσπαθώντας πάρα πολύ όμορφα να μας παρουσιάσει και να σκιαγραφήσει την μορφή και την προσωπικότητα του οσίου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού.

π.Εφραίμ ΦιλοθεΪτης
(Γέροντας ΕΦΡΑΙΜ ΦΙΛΟΘΕΪΤΗΣ)

Ζητείστε το Νέο Βιβλίο στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία
και στα τηλ: 1) Εξωτερικό: 520-868-2393
2) Ελλάδα: 210-6468570


π.Εφραίμ ΦιλοθεΪτης

Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2008

" Yπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς "

Το μεσιτευτικό έργο της Θεοτόκου

Η Μαρία εισακούει των προσευχών των πιστών και έρχεται αρωγός εις τας ανάγκας των δια της μεσιτείας της προς τον Θεόν. Το βαθύτερον νόημα της μεσιτείας είναι η αλληλεγγύη, η οποία συνδέει τους πιστούς, προς τους αγίους εις μίαν στενωτάτην ενύπαρξιν και κοινωνίαν. Κατά την χριστιανικήν αντίληψιν το τέλειον κατέρχεται προς το ατελές και ο κύριος υπηρετεί τον δούλον, η κυριότης δηλαδή του Κυρίου εκδηλούται ως υπηρεσία και διακονία προς τους δούλους του. Αντιθέτως κατά την τάξιν του παρόντος κόσμου οι κύριοι και οι εξουσιασταί εξουσιάζουν και υπηρετούνται (πρβλ. Ματθ. 20, 25-28).

...» Οι άγιοι καίτοι τελειωθέντες και λελυτρωμένοι, ζουν κατά ένα τρόπον την ζωήν μας, η οποία είναι ακόμη ατελής, αμαρτωλός και αλύτρωτος. Αυτήν την έννοιαν έχει και το δόγμα της μέσης καταστάσεως, το οποίον πρεσβεύει η Ορθόδοξος Εκκλησία. Οι άγιοι δεν αισθάνονται «καλά», δεν αισθάνονται ήσυχοι και ευτυχείς, διότι ημείς ζώμεν εις την αμαρτίαν και εις τον πόνον (Εβρ. 11, 39-40)... Οι άγιοι γίνονται τρόπον τινά μέτοχοι της ιδικής μας ζωής, της ματαίας και αμαρτωλού ζωής μας, συμμεριζόμενοι τον πόνον και την δυστυχίαν μας... Ου μόνον εισακούουν των προσευχών ημών, αλλά και αγωνίζονται ασιγήτως και ακαταπαύστως εις τον ουρανόν δια των ικεσιών και των παρακλήσεων προς τον Θεόν δια την σωτηρίαν ημών.

...» Η έννοια αυτή της μεσιτείας ισχύει πολλώ μάλλον δια την Μαρίαν, την «σκέπην του κόσμου». Η Μαρία, καίτοι κατέστη «βασίλισσα των ουρανών», δεν έγινε απρόσιτος και ακατάδεκτος δι ημάς, αλλά κύπτει μέχρις ημών και εισακούει των δεήσεων και των προσευχών μας, διότι αισθάνεται και κατανοεί την ζωήν μας εις όλον το βάθος της πτωχείας, της δοκιμασίας και της ταπεινώσεως, ο πόνος διεπέρασεν ως «ρομφαία» (Λουκ. 2, 35) την ψυχήν της.

...» Βεβαίως το έργον της μεσιτείας της Μαρίας δεν αντικαθιστά και δεν εξασθενεί το έργον του Ιησού Χριστού, ο Οποίος είναι ο «εις και (μόνος) μεσίτης Θεού και ανθρώπων» (Α’ Τιμ. 2, 5). Η μεσιτεία του Ιησού Χριστού είναι φυσική, όντος του αυτού Θεού και ανθρώπου. Ο αυτός Θεάνθρωπος μεσιτεύει εις εαυτόν ως άνθρωπος και σώζει αφ’ εαυτού ως Θεός τους ανθρώπους. Η μεσιτεία της Θεοτόκου προς τον Θεόν χάριν των ανθρώπων γίνεται χάριτι και ευδοκία». (Μέγα Φαράντου «Η θέσις και η σημασία της Θεοτόκου εις την πίστιν και εις την ζωήν». Ανάτυπον εκ της «Θεολογίας» Αθήναι 1973 σ. 7 -12).


Πηγή: www.enoriaka.gr


Τρίτη, 12 Αυγούστου 2008

" Κειμήλια του π.Γερβασίου "

"Αναμνήσεων Συνέχεια..."

Κειμήλια του π.Γερβασίου
( Ο Σταυρός και το Ευαγγέλιον δώρα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κυρού Χρυσάνθου του από Τραπεζούντος κ΄ τα παράσημα από την θητεία του ως στρατιωτικός ιερεύς στους Βαλκανικούς πολέμους)

Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2008

" Κειμήλια του π.Γερβασίου "

"Για να μαθαίνουν και να γνωρίζουν οι νεότεροι και να θυμούνται και να μην λησμονούν οι παλαιότεροι..."

Το δωμάτιο του π.Γερβασίου
(Το δωμάτιο του π.Γερβασίου)

Άμφια του π.Γερβασίου
(Άμφια του Γέροντος)

Σάββατο, 9 Αυγούστου 2008

" Χειρόγραφο του. π.Γερβασίου "

Παρακάτω σας παραθέτουμε την ειδική ευχή που είχε συγγράψει ο τρισμακάριος π. Γερβάσιος, "επί τη φυτεία στην Κατασκήνωση πεύκης", εις τον κορμόν της οποίας ανευρέθη θαυματουργικώς απετυπωμένος ο Τίμιος Σταυρός, υπό μαθητών του κατηχητικού σχολείου του Προφήτου Ηλιού την 17ην Φεβρουαρίου 1929, και απεκόπη δια να χρησιμοποιηθή ως καυσόξυλα εις την κατασκήνωσιν Συχαινών.

Χειρόγραφο του π.Γερβασίου

Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2008

" Internet και Παιδί "

Συμβουλές προς τους Γονείς για το internet...

Παιδί και Internet

Συμβουλές για το internet

Πηγή: "Αγ.Κοσμάς ο Αιτωλός"-Τρίμηνη Περιοδική Έκδοση της Ι.Μ.Αιτωλίας και Ακαρνανίας τεύχος 3-Σεμπτέμβριος 2007 σ.27

Σάββατο, 2 Αυγούστου 2008

Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2008

" Ανέκδοτες Ποιμαντικές Επιστολές του π.Γερβασίου (Γ) "

Aθήναι 7-9-1939

Καλά μου παιδιά,

Ισχύσατε και μη φοβήσθε. Μεθ' ημών ο Θεός.

Eν ταίς ημέραις ταύταις της ανησυχίας και αγωνίας μνημονεύετε πάντοτε ότι δια πολλών θλίψεων δεί ημάς εισελθείν εις την βασιλείαν του Θεού. Ότι οι Πατέρες ημών προεπάτησαν ημών είς την οδόν ταύτην.

Διό τη προσευχή προσκαρτερούντες, γρηγορούντες εν αυτή, εν ευχαριστία μή παύσητε ποτέ, προσευχόμενοι άμα και περί ημών, ίνα ο Θεός ημών ανοίξη μοι οδόν επανόδου μου.

Επί τούτοις παρακαλώ εν σοφία περιπατείτε πρός τους έξω, ο λόγος υμών πάντοτε εν χάριτι, άλατι ηρτυμένος, ίνα στήτε εν τοις θελήμασι του Κυρίου.

Η αγάπη μου μετά πάντων υμών εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών.

π.Γερβάσιος (ιδιόχειρο σημείωμα)
Αρχιμ.Γερβάσιος

Πηγή:Κυρίλλου {Κωστοπούλου} Αρχιμ. Ποιμένας Άγιος Και Κήρυκας της Αληθείας,
1999 Πάτρα σ.160-161.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...