Σάββατο, 7 Απριλίου 2012

"ΑΤΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΝ..."

Ομιλία στη Διακίδειο του Αρχιμανδρίτου
π. Γερβασίου Παρακεντέ
16/4/2011

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...