Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2008

"Απόηχοι από τον Αγιασμό στο Πανεπιστήμιο Πατρών "

Tελετή Αγιασμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Tελετή Αγιασμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Tελετή Αγιασμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Tελετή Αγιασμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Ευχαριστούμε τον κ. Ιωάννη Παναγιωτόπουλο για την ευγενική παραχώρηση των φωτογραφιών της εκδήλωσης.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...